30 กันยายน 2554

ผู้บริหารไพรซ์ซ่าเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association)


ผู้บริหารไพรซ์ซ่าเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) โดยมีกำหนดสมัยการทำงานเป็นระยะเวลา 2 ปี จุดประสงค์เพื่อยกระดับให้วงการเว็บไทยพัฒนาเติบโตมากขึ้น

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 6/2554-2556
1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์นายกสมาคมhttp://www.siwat.com/
2. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคลอุปนายก 1http://www.dotarai.co.th/
3. นายศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัยเลขาธิการhttp://www.freeware.in.th/
4. นางสาวพิณมณี จรูญเมธีรองเลขาธิการhttp://www.pinnyforever.com/
5. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุลเหรัญญิกhttp://www.redrank.co.th/
6. นายเจริญ ลักษณ์เลิศกุลนายทะเบียนhttp://www.jarern.com/
7. นายผรินทร์ สงฆ์ประชากรรมการhttp://www.shopat7.com
8. นายจิรัสย์ พิพัฒน์วศินกรรมการhttp://www.jiraz.com/
9. นายวิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์กรรมการhttp://www.eventpro.in.th/
10. นางสาวอินทราณี เตชะวิจิตรวงค์กรรมการhttp://www.ideaconnect.co.th/
11. นายราเมศ โสดารัตน์กรรมการhttp://www.mbakku.info/
12. นายวโรรส โรจนะกรรมการhttp://www.dek-d.com/
13. นายธนาวัฒน์ มาลาบุปผากรรมการhttp://www.priceza.com/
14. นายวโรดม ด่านสุวรรณดำรงกรรมการhttp://www.onebitmatter.com/
15. นายธรรณพ สมประสงค์กรรมการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น