08 พฤษภาคม 2555

ได้รับเชิญร่วมประชุมในนามสมาคมเว็บไทยกับท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์


เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ทางผู้บริหารไพรซ์ซ่า คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา ได้รับเชิญไปร่วมประชุมกับท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้นำประเทศไทย) และผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ โดยการนัดเข้าไปพบพูดคุยกันครั้งนี้ไปในนามสมาคมเว็บไทย (Thai Webmaster Association) ร่วมกับกรรมการอีกหลายท่านในสมาคมฯ ประเด็นในการเข้าไปคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ทางสมาคมฯเราอยากจะให้ทางพรรคประชาธิปัตย์ช่วยผลักดันครับ ในที่ประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ครับ

ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์
 1. คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้นำประเทศไทย)
 2. ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล
 3. คุณอานิก อัมระนันทน์
 4. คุณศิริโชค โสภา
 5. คุณชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต
ฝั่งสมาคมเว็บไทย
 1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ (นายกสมาคม) Siwat.com
 2. นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล DotArai.co.th
 3. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล RedRank.co.th
 4. นายธนาวัฒน์ มาลาบุปผา Priceza.com
 5. นายธรรณพ สมประสงค์ Thaiware.com
 6. นายวโรรส โรจนะ Dek-D.com
 7. นายวันฉัตร ผดุงรัตน์ Pantip.com
 8. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Pantip.com
 9. นางสาวพิณมณี จรูญเมธี PinnyForever.com
การพูดคุยกันเป็นการคุยที่บรรยากาศสบายๆครับ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และผู้ใหญ่ในพรรคฯดูเป็นกันเองในการพูดคุยกันดี สามารถติดต่อบทสรุปบางส่วนจากการพูดคุยได้ที่นี่ครับ >> http://waiwaiworld.com/2012/05/meeting-with-ex-pm-abhisit-vejjajiva/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น