08 มกราคม 2556

ออกรายการ DigiLife ช่อง Nation Channel

ช่วงวันที่ 9 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา ทางผู้บริหารของไพรซ์ซ่า คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา (ไว) และคุณวิโรจน์ สุภาดุลย์ (ฮะ) ผู้ร่วมก่อตั้ง Priceza.com ได้รับเชิญไปออกรายการ DigiLife ช่อง Nation Channel มาครับ ได้ไปแชร์แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและแนวคิดในการสร้างบริการ เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสินค้า Priceza.com ลองชมกันได้นะครับ

03 มกราคม 2556

ผู้บริหารไพรซ์ซ่าเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association)

ผู้บริหารไพรซ์ซ่าเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) โดยสมาคมฯมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ