30 มิถุนายน 2556

Priceza.com ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD Registered)


เว็บไซต์ Priceza.com ในนาม บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด ได้รับอนุมัติการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD Registered) โดยมีรายละเอียดการจดทะเบียนดังนี้เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development,
the Ministry of Commerce of Thailand
ชื่อผู้ประกอบการ :บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
(Owner name) :Priceza Co., Ltd.
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ :บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด
(Company name) :Priceza Co., Ltd.
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ :0105554078566
บริการเว็บไซต์ (Website name) :www.priceza.com
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ :เกี่ยวกับอีคอมเมิร์ซ
(Type of business) :e-Commerce
ที่อยู่ :819 อาคาร/หมู่บ้านชัยวรา ชั้น1 ห้อง101 ซอยกิ่งจันทน์
(สุดประเสริฐ4) ถนนสุดประเสริฐ ตำบล/แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
(Address) :819 Chai-Wara 1st , Room101 Soodprasert
Gingchan(Soodprasert4) KHET BANG KHO LAEM
BANG KHLO BANGKOK 10120
โทรศัพท์ (Telephone) :026750705
โทรสาร (Fax) :022132940
E-mail :info@priceza.com
วันที่ได้รับเครื่องหมาย :27 มิถุนายน 2556
Registered date :27th June 2013
วันที่หมดอายุ :-
Expire date :-

ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนายน 2556
ดูรายละเอียดได้ที่www.trustmarkthai.com
Details can be found atwww.trustmarkthai.com
Reference: http://www.trustmarkthai.com/ecm/public/ebanlogo/paper.html?uparam=SHJSR3dXNWhoT0VETUMyZnVBQ0pOY3lDNEdvNU1abjVXTVZRcE0wUTRPV0Z2S01OQThnQkFLK2xZWkxMa0JBOUVvU1haMXJBZFNNQlIzTzdRYVpBbHc9PQ==


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น